1. Noi Oferim Servicii de bază complexe care includ, printre altele:
 • Pregătirea dosarului de personal pentru noul angajat;
 • Întocmirea ofertei de angajare;
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă și a actelor adiționale la contractele individuale de muncă;
 • Întocmirea deciziilor de suspendare, modificare și încetare  a suspendării contractului individual de muncă;
 • Întocmirea deciziilor de încetare a contractului  individual de muncă;
 • Completarea Registrului de evidență a salariaților și transmiterea acestuia către Inspecția Muncii;
 • Monitorizarea termenelor limită în domeniul resurselor umane (evidența examenelor de Medicina Muncii, concediu fără plată, concediu creștere copil, evaluarea salariatului la sfârșitul perioadei de probă, etc.);
 • Gestionarea dosarelor de personal;
 • Auditul dosarelor de personal;
 • Eliberarea de adeverințe în conformitate cu legislația în vigoare;

2. Oferim Consultanță în domeniul resurselor umane privind:

 • Întocmirea Regulamentului Intern;
 • Întocmirea Contractului Colectiv de muncă;
 • Întocmirea fișelor de post;
 • Întocmirea documentației privind  cercetarea disciplinară;
 • Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților;
 • Elaborarea procedurilor în domeniul resurselor umane;

copyright © 2020 ModelERP
Termeni și Condiții | Politica de Confidențialitate a Datelor | Politica de Utilizare Cookie